EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

로그인

아이디
비밀 번호

비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록

사각와셔, 연결와셔

 
재 조정
BN - 규격품
 
제품 품명  
재질
강도등급
표면처리
1 BN 752 - ~DIN 436 Square washers for wood construction Steel 100 HV zinc plated blue
2 BN 20152 - ~DIN 436 Square washers for wood construction Steel 100 HV hot dip galvanized
3 BN 754 - DIN 434 Square taper washers for U-sections Steel   zinc plated blue
4 BN 755 - DIN 434 Square taper washers for U-sections Steel   hot dip galvanized
5 BN 757 - DIN 435 Square taper washers for I-sections Steel   zinc plated blue
6 BN 758 - DIN 435 Square taper washers for I-sections Steel   hot dip galvanized
7 BN 807 - DIN 46288 A Connecting washers for terminals Spring steel   black
8 BN 808 - DIN 46288 B Connecting washers for terminals Spring steel   black
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22