EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

로그인

아이디
비밀 번호

비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록

extra long Ty-Fast®

 
재 조정
BN - 규격품
 
제품 품명  
재질
강도등급
표면처리
1 BN 22837 Cable ties extra-long All-plastic ABB® Polyamide PA 6.6 black
2 BN 22838 Cable ties extra-long All-plastic ABB® Polyamide PA 6.6 natur
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22