EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

로그인

아이디
비밀 번호

비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록

너트

 
재 조정
BN - 규격품
 
제품 품명  
재질
강도등급
표면처리
1 BN 81 - ~DIN 555 Hex nuts ~0,8d Polyamide PA 6.6 natur
2 BN 83 - ~DIN 1587 Hex domed cap nuts (Acorn nuts) Polyamide PA 6.6 natur
3 BN 1058 - ~DIN 315 Wing nuts Polyamide PA 6.6 natur
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22