EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

绳索夹/卡头

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 298 绳索夹 卵形 可锻铸铁   蓝色镀锌
2 BN 297 - DIN 741 卡头 可煅的铸铁/钢   蓝色镀锌
3 BN 299 - DIN 6899 BF 绳索嵌环 用于非金属绳索 钢    蓝色镀锌
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22