EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

机械手柄固

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 13381 - DIN 39 E 机械手柄(不可旋转) 带螺纹销,内六角槽 钢  材加工 镀锌
2 BN 13382 - DIN 98 E 机械手柄(可旋转) 带螺纹销,内六角槽 钢  材加工 镀锌
3 BN 13383 - DIN 98 E 机械手柄(可旋转) 带螺纹销,内六角槽 铝    抛光
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22