EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

      CFSW-C-C

BN 13523

含内置安全开关的铰链
下方 8 导线连接插头
聚丙烯
深黑色 RAL 9005
  • NO-NC-NC-NC: 1 个常闭触点 + 3 个常开触点
 
warnings 高刚度,超级热塑性塑料,自熄灭
C: 装配螺钉的建议拧紧扭矩
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22