EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名称
密码

忘记密码
以信用卡订购
新客户注册

PA 12
      PA ABB

BN 22319

电缆保护波纹管
柔性版
聚酰胺 PA 12
黑色
  • 用于轨道交通行业
  • 反转弯曲强度:非常好
  • 压缩强度:120 N / 50 mm
  • 冲击强度:在-18℃下为4焦耳,在+ 20℃下为4焦耳
  • 材料阻燃等级符合UL 94 V-0
  • 适用于铁路车辆和公共设施
  • 温度范围静态:-30°C / + 105°C(短时+150°C)
  • 可耐:酒精,油脂,矿物油,柴油,汽油
 
warnings 测试标准: EN 45545-2 HL2 for R22, HL3 for R23
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22