EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

自钻自攻螺钉

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 85320 - DIN 7504 N 盘头自钻自攻螺钉 Z型十字槽 不锈钢 A2  
2 BN 33018 - DIN 7504 M 盘头自钻自攻螺钉 Z型十字槽 不锈钢 A2  
3 BN 85325 - DIN 7504 P 十字槽沉头自钻自攻螺钉 Z型十字槽 不锈钢 A2  
4 BN 33019 - DIN 7504 K 六角头自钻自攻螺钉 不带密封环 不锈钢 A2  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22