EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

2 六角法兰面螺栓

六角头螺钉和螺栓

六角法兰面锁紧螺钉

六角头螺栓带螺帽

重型六角头结构螺栓, 螺母和垫圈组合件

压力容器, 化工机械和输油管道用紧固件

六角头管塞,密封圈

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22