EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名称
密码

忘记密码
以信用卡订购
新客户注册

干壁钉

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 976 十字槽沉头干壁钉 沉头干壁钉,双线程细牙螺纹 钢  表面硬化 磷化处理
2 BN 978 十字槽沉头自攻自钻干壁钉 细牙螺纹 钢  表面硬化 磷化处理
3 BN 20595 十字槽沉头干壁钉 带粗牙螺纹和十字槽PhillipsH型 钢  表面硬化 磷化处理
4 BN 20596 十字槽沉头干壁钉 石膏板螺钉高低牙和头部下切削肋 钢  表面硬化 磷化处理
5 BN 20597 十字槽沉头干壁钉 带粗牙螺纹和十字槽PhillipsH型 钢  表面硬化 磷化处理
6 BN 20598 十字槽剖面干壁钉 H型十字槽 钢  表面硬化 磷化处理
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22